مصرف مکمل های آنتی اکسیدانی در محافظت پرتوی بیماران تحت رادیوتراپی: آری یا خیر؟

پیام:
چکیده:

رادیوتراپی به طور گسترده برای درمان سرطان استفاده می شود؛ در رادیوتراپی پرتوهای یون ساز در اثر برخورد با مولکو لهای آب، رادیکا لهای آزاد و گون ه های فعال اکسیژن تولید می کنند که توانایی حمله به را داشته، برای سلول سمی بوده و سبب مرگ سلول می شوند. جهت محافظت سلول های سالم DNA و مکم لهای آنتی اکسیدانتی (Radioprotective agent) یکی از راهکارها استفاده از ترکیبات محافظ پرتو است. وظیفه اصلی این ترکیبات جمع آوری رادیکال های آزاد و جلوگیری از ایجاد آسیب سلولی و بافتی است. در روش رادیوتراپی سعی در تولید رادیکال های آزاد و از بین بردن سلو لهای سرطانی می شود و از طرف دیگر جهت محافظت از سلول های سالم باید رادیکال های آزاد را جم عآوری نمود و این دو عمل با هم تناقض دارند، لذا موضوع استفاده یا عدم استفاده از آنت یاکسیدانت ها در بیماران تحت رادیوتراپی همواره مورد بحث محققین و متخصصین رادیوتراپی بوده است. مقاله مروری حاضر، نتیجه بررسی مقالات و مطالعات متعدد در زمینه مصرف یا عدم مصرف مکمل های آنتی اکسیدانتی در بیماران تحت رادیوتراپی می باشد. بررسی نتایج این گونه تحقیقات تقریبا این موضوع را به طور نسبی رفع ابهام نموده، نتایج و شواهد علمی، رای به استفاده از مکمل های آنتی اکسیدانتی در بیماران تحت رادیوتراپی داده است که در واقع جوابگوی جامعه رادیوتراپیس تها و انکولوژیست ها خواهد بود البته مقالات مروری اخیر همچنان به کمبود مستندات و شواهد معتبر در این زمینه اذعان و بر انجام مطالعات بالینی بیشتر تاکید دارند.

زبان:
فارسی
صفحه:
45
لینک کوتاه:
magiran.com/p1097876 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.