ارایه شاخصی برای ارزیابی الگوهای مختلف تقاطع های غیرهمسطح

پیام:
چکیده:

یکی از راه های رفع یا کاهش معضلات و ناهنجاری های ناشی از تصادفات در تقاطع ها، تبدیل تقاطع های همسطح به غیرهمسطح می باشد. در تقاطع های همسطح گنجایش ترافیک هر خط به علت لزوم دادن فرصت عبور برای همه مسیرهای منتهی به تقاطع کاهش می یابد. با تبدیل تقاطع همسطح به غیرهمسطح این مشکل نیز مرتفع و ظرفیت هر مسیر که از سایر مسیرها مجزا شده است می تواند کامل بهره برداری شود. به سبب خصوصیات ویژه هر مکان، وفق دادن یک طرح (الگوی) کلی و ایده آل، همیشه عملی نیست. برخی از پارامترهایی که باید مورد رسیدگی قرار گیرد عبارتند از: توپوگرافی، کاربری زمین، احجام ترافیک، تراکم جمعیت، بهای زمین و مستغلات، مسایل زیست محیطی و میزان بودجه. از آنجایی که معیارهای کیفی را نمی توان به سادگی به عدد و رقم تبدیل و باهم مقایسه نمود و چه بسا در بسیاری از موارد این معیارها در تصمیم گیری های مدیریتی مشخص می شوند، بنابراین، در این تحقیق صرفا از معیارهای کمی برای سنجش و انتخاب شکل بهینه تقاطع غیرهمسطح استفاده می شود. هدف در این تحقیق به طور مشخص تعریف یک شاخص و معیار است که به صورت ترکیبی، چند پارامتر ترافیکی مستقل را در کنار هم برای مقایسه الگوهای مختلف تقاطع های غیرهمسطح مورد استفاده قراردهد. قدم اول، انتخاب معیارهای ترافیکی مهم است. پس از انتخاب این معیارها، یک شاخص C تعریف گردیده است که می توان به کمک آن پارمترهای ترافیکی را به صورت همسنگ شده به هزینه تبدیل نمود. در مرحله بعد برای به دست آوردن پارامترهای ترافیکی، نرم افزار شبیه ساز Getram به عنوان ابزار سنجش انتخاب شد. پس از شبیه سازی یک دوره زمانی از بارگذاری ترافیکی هر یک از الگوها، این ابزار، پارامترهای ترافیکی مورد نیاز را در اختیار قرار می دهد. برای اعتبارسنجی شاخص پیشنهاد شده در این تحقیق، در گام بعدی، از افزایش احجام چپ گرد به عنوان یک عامل کنترل کننده استفاده می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
137
لینک کوتاه:
magiran.com/p1099367 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.