اولویت بندی توسعه مسیرهای جاده ای کریدور شرقی کشور

پیام:
چکیده:

هر ساله مبالغ بسیاری صرف سرمایهگذاری در ساخت و توسعه پروژه های راه در کشور می گردد. با توجه به این که این مبالغ به نحو محسوسی نسبت به اعتبارات مورد نیاز و تعداد پروژه های موجود کمتر است، توزیع بهینه اعتبارات و انتخاب پروژه های اولویتدار به عنوان یک مسئله جدی و مهم مطرح بوده و چنان چه با یک اولویتبندی منطقی پروژه های موردنظر در نوبت اجرا قرار گیرند، میتوان حداکثر بازدهی را از اعتبارات و اجرای طرحهای سالانه به دست آورد. بدیهی است وقتی تعداد گزینه های موجود از چند گزینه تجاوز میکند نمیتوان به مسئله بهصورت صرفا کیفی نگریست و باید همه مولفه ها بهصورت یک پارامتر عددی قابل سنجش درآیند تا امکان ارزیابی و مقایسه آنها با یکدیگر فراهم آید. از این رو ضرورت ارایه روشی که بتواند با توجه به شاخصها و پارامترهای تاثیرگذار و با اهمیت اولویت اجرای پروژه ها را تعیین نماید کاملا مشهود است. کریدور شرق یکی از محورهای مهم کشور میباشد که بسیاری از تبادلات مسافر و کالا و به خصوص کالا از این محور صورت میگیرد. این کریدور از چند مسیر با مبادی و مقاصد معین تشکیل شده است که هرکدام شرایط فیزیکی خاص خود را دارند. ارتقای همه این مسیرها با توجه به بودجه محدود به صورت همزمان امکان پذیر نیست به همین دلیل در این مقاله برای اولویت بندی مسیرهای موجود در کریدور شرق روشی با استفاده از تحلیل بافر در نرم افزار ArcGIS 9 و یک مدل ریاضی برنامه ریزی خطی مشابه مسئله کوله پشتی توسعه داده شده است و بر اساس این مدل قطعات مختلف محور اولویتبندی شدهاند. پارامترهایی نظیر دسترسی به واحدهای اقتصادی، اجتماعی و خدماتی و هزینه از جمله پارامترهایی هستند که برای تحلیل بافر از آنها استفاده شده است. نتایج حاصل از حل مدل نیز در مقایسه با نظرات کارشناسی و آمار ترافیک قابل قبول به نظر می رسد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
153
لینک کوتاه:
magiran.com/p1099368 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.