پیوند عشق حقیقی و زیبایی مطلق از دیدگاه افلاطون و ملاصدرا

پیام:
چکیده:
دو مسئله عشق و زیبایی در فلسفه های افلاطون و ملاصدرا با یکدیگر پیوند عمیقی دارند. این دو اندیشمند هریک به مقتضای مبانی فلسفی خاص خود، این پیوند را به شیوه خاصی تبیین کرده اند و در این میان به رغم تفاوت آشکاری که در توصیف هریک از دو فیلسوف از عشق، زیبایی و خدا وجود دارد، رابطه‎ای ناگسستنی، میان عشق حقیقی، زیبایی مطلق و خداوند برقرار کرده اند.
مقاله حاضر ضمن بررسی عشق حقیقی و زیبایی مطلق و ارتباط این دو مسئله با خدا در اندیشه هریک از این دو فیلسوف به مقایسه این دو دیدگاه پرداخته و تشابهات و تفاوت های موجود در این دو دیدگاه را آشکار می سازد.
زبان:
فارسی
صفحه:
53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1100148 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!