انتظارات اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
مقدمه
تحولات عظیمی که در سه دهه اخیر در علوم پزشکی رخ داده است، نیاز به دگرگونی و تغییر در آموزش پزشکی را بیشتر نمایان ساخته و منجر به شکل گیری مراکز توسعه آموزش شده است. در واقع مراکز توسعه مسوولیت تصمیم سازی و اجرای سیاست ارتقای کیفیت آموزش در دانشگاه ها را عهده دار می باشند. این پژوهش، جستاری بر انتظارات اعضای هیات علمی از مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ها است، چرا که این افراد هم خدمت گیرندگان اصلی این مراکز هستند و هم می توانند از همکاران اصلی آن باشند.
روش ها
دراین مطالعه کیفی با الهام از الگوی ارزشیابی هدف آزاد، افراد واجد معیارهای ورود به پژوهش (یعنی، معاونین آموزشی و اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی دولتی با حداقل 5 سال سابقه کار) با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند، مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته با سوال های باز قرار گرفتند. مصاحبه ها تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت. روایی و پایایی پژوهش حاضر در چهار محور مقبولیت، انتقال پذیری، همسانی و تعین تامین شد. برای تجزیه و تحلیل محتوا از شیوه تجزیه و تحلیل تم ها (thematic analysis) استفاده شد.
نتایج
در مجموع 15 نفر در پژوهش حاضر شرکت نمودند. تفسیر داده ها، یافته های پژوهش را در 6 درون مایه (تم اصلی)، 16 طبقه (تم فرعی) و 9زیر طبقه، جای داد. درون مایه های اصلی عبارتند از: ایفای نقش آموزشی، ایفای نقش در فرایند ارزشیابی، بازگشت به فلسفه وجودی، مراکز و اعضای هیات علمی، ایفای نقش در تولید علم و حمایت از اعتلای دفاتر توسعه.
نتیجه گیری
گستردگی توقعات اعضای هیات علمی می تواند نشانگر اهمیت و حساسیت نقش مراکز در ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه باشد. به نظر می رسد کشف انتظارات اعضای هیات علمی و تلاش برای پاسخ به آن، به ایجاد انگیزه و جلب مشارکت ایشان در مراکز توسعه کمک می کند. امید است نتایج این پژوهش در برنامه ریزی آتی مراکز توسعه مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
947
لینک کوتاه:
magiran.com/p1101756 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.