مطالعه تطبیقی «خرق عادت» در ادبیات عرفانی و سوررئالیستی

چکیده:
«خرق عادت» یکی از نتایج مسلم مجاهده و ریاضت عرفانی، و توجه و تمرکز به ضمیر ناخودآگاه سوررئالیستی است که پیشینه آن یقینا در بخش های گمشده تاریخ حیات بشر اسطوره ها قابل پیگیری است. تاثیرپذیری سوررئالیسم، در اندیشه و عمل، از اندیشه های عرفانی، منجر به ظهور برخی تشابهات و اشتراکات بین این دو مکتب (در عین تقابلات و تمایزات بنیادین ادبیات عرفانی و سوررئالیستی با یکدیگر) شده است که «خرق عادت» عینی ترین و شگفت انگیزترین ثمره برنامه های نسبتا مشترکشان محسوب می شود. تنوع نتایج خارق العاده، از جمله کرامات، کشف و شهود، تصادفات عینی، سحر و جادو، پیشگویی و غیبگویی، در نمونه های عرفانی و سوررئالیستی، گرچه زمینه مناسبی برای ادعاپروری و هذیان پردازی محسوب می شود، از منظری دیگر می تواند به فلسفه انزواطلب و دنیاگریز عرفان ختم شود که ریشه در جریانات اجتماعی و واکنش های فردی عارف ادیب، و به تبع آن هنرمند سوررئالیست دارد. تاکید براین نکته نیز ضروری است که «خرق عادت» برجسته ترین نقطه مشترک در نتایج عملی عرفان و سوررئالیسم در مواردی چند، با آبشخورها، برنامه ها و رسالت هایی کاملا متفاوت بین دو مکتب، ظاهر شده است؛ بنابر این مطالعه تطبیقی «خرق عادت» بین عرفان و سوررئالیسم، نمی تواند از اهمیت و استقلال دو مکتب فکری عظیم در ادبیات جهان، بکاهد یا داعیه همسانی، همانندی و پدرپسری عرفان و سوررئالیسم را داشته باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
121
لینک کوتاه:
magiran.com/p1104189 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.