جداسازی اجزای بنتونیت به منظور دستیابی به نانو مونت موریلونیت

پیام:
چکیده:
با استفاده از فناوری نانو، امکان دستیابی به ویژگی هایی از مواد فراهم می شود، به طوری که این ویژگی ها در مواد با ابعاد بزرگتر قابل مشاهده نیستند. رسهای بنتونیتی به طور گسترده از کانی رسی مونتموریلونیت (بیش از 76%) و مقدار کمتری از کانی های دیگر تشکیل شده اند. مونت موریلونیت خالص با ابعاد نانو دارای کاربردهای صنعتی متنوعی است که تهیه آن نیز عموما پرهزینه و زمان بر است. این پژوهش با هدف ارائه روشی برای جداسازی بخشی با ابعاد نانوی مونت موریلونیت از بنتونیت انجام شده است. روند جداسازی اجزا از طریق آزمایش های تعیین اندازه ی ذرات به روش لیزری (PSA)، پراش پرتو ایکس (XRD)، تعیین سطح ویژه (SSA) و بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) در هر مرحله آنالیز شدند. از مهمترین نتایج این پژوهش می توان به دستیابی به نانوذرات رسی با سطح ویژه ی (m2/g) 522.58 و میانگین قطر 6.13 میکرومتر اشاره کرد. نانوذرات تولیدی در این روش از درجه ی خلوص مناسبی برخوردار بوده به طوری که با توجه به نتایج آزمایش های ریزساختاری XRD، SEM و PSA، نمونه ی نانو مونت موریلونیت به دست آمده نسبت به نمونه نانو مونت موریلونیت صنعتی کلوزایت+Na دارای خلوص بیشتر و میانگین قطر ذرات کوچکتری است. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که نمونه ی نانورس استخراج شده فاقد کربنات و کوارتز است و سطح مخصوص آن حدود 25% نسبت به بنتونیت افزایش یافته است. روش پیشنهادی برای استخراج نانو مونت موریلونیت از بنتونیت به واسطه ی کم هزینه بودن و نیز به دلیل عدم استفاده از مواد شیمیائی در مراحل خالص سازی، نمونه مناسبی برای کاربردهای اجرائی و پژوهشی بوده و امکان استفاده از این نانو رس را در بخش های مختلف صنعت فراهم می کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
677
لینک کوتاه:
magiran.com/p1106052 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!