سازگاری میان فرهنگی؛ پدیدهای مطرح ولی دور از نظر

چکیده:
نیازهای جوامع بشری و تغییرات سریع مادی و معنوی زندگی در دنیای امروز افراد را وادار کرده است که مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته و محدوده دست یابی به نیازهایشان را تا جایی که امکان دارد، گسترش دهند.
امروزه افراد زیادی در سراسر دنیا به دلایل متفاوتی مانند جنگ، کار، تحصیل و... تن به مهاجرت های کوتاه و طولانی مدت و یا حتی دائم می دهند که آمار به دست آمده از رشد سریع مهاجرت، دلیلی بر درستی این موضوع است، ولی وجود فرهنگ ها، باورها، ارزش ها، اعتقادات و آداب و رسوم متفاوت در جوامع مختلف، تاثیر زیادی در ساختار شخصیت و تربیت افراد مهاجر و حتی جوامع مهاجرپذیر خواهد داشت که این تاثیرات می تواند منجر به تغییرات مثبت یا منفی رفتاری و یا حتی آسیب هایی در این افراد شود. بنابراین، سازگار شدن با فرهنگ، آداب و رسوم جدید برای افراد مهاجر، امری بسیار ضروری و درخور توجه است تا افراد با کمترین آسیب به اهداف خود دستیابند. سازگاری انسان و نیز سازگاری میان فرهنگی، یکی از مهمترین نشانه های سلامت روان بوده و از جمله مباحثی است که توجه بسیاری از جامعه شناسان، روان شناسان و به ویژه مربیان را به خود جلب کرده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
15
لینک کوتاه:
magiran.com/p1106429 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!