سقوط حضانت کودک

چکیده:
نقش خانواده در سرپرستی و پرورش کودکان غیر قابل انکار است، اما گاهی بنیان خانواده به سستی میگراید و بنای آن درهم میریزد و خانواده، کارآمدی خود را از دست میدهد. یکی از مهمترین مباحثی که در زمان جدایی والدین از یکدیگر مطرح میشود، نگهداری و حضانت کودکان است. با توجه به رویکرد قانونگذاران بر انطباق قوانین موضوعه بر متون فقهی، بررسی دیدگاه فقه در این موضوع نیز ضروری است. نوشتار حاضر از دیدگاه حقوق و فقه امامیه به بررسی سقوط حضانت میپردازد. اینکه چه معیارهایی سبب می شود که گاهی حضانت فرزندان با عنوان اینکه یکی از والدین یا هر دوی آنها صلاحیت لازم برای نگهداری فرزند را ندارند، از آنها ساقط شود؛ یکی از اساسیترین پرسشهایی که در این زمینه مطرح میباشد. پرسشهای دیگری همچون: اعراض از حضانت فرزند ممکن است یا نه؟ آیا پس از سقوط حضانت از شخصی، امکان بازگشت آن وجود دارد؟ و اینکه اشخاص صلاحیتدار برای حضانت کودک پس از سقوط حضانت کودک از سوی والدینش، چه کسانی هستند؟ نیز در این نوشتار بررسی شده است. به نظر می رسد حضانت کودک در صورت عدم صلاحیت پدر و مادر از طریق اعتیاد، فساد اخلاقی، عدم توانایی و مواردی از این دست سقوط میکند و به شخص صلاحیتدار دیگری مثل جد پدری که «ولی» هم هست، سپرده میشود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
113
لینک کوتاه:
magiran.com/p1106434 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!