آثار روانی جنگ نرم شبکه های ماهوارهای و راهکارهای مقابله

نویسنده:
چکیده:
امروزه رسانه از ابزار اصلی جنگ نرم به شمار می رود. پیشرفت فناوری ارتباطات فراتر از قوانین حقوقی و قواعد اخلاقی لوازم خود را بر جوامع تحمیل می کند. در این بین، شبکه های ماهواره ای با عبور از همه مرزها و از فراز همه محدویت ها حضور خود را اعلام می دارند. این پدیده به دلایلی چند به ابزار اصلی تهدید نرم به ویژه در ابعاد سیاسی و فرهنگی تبدیل شده است. شبکه های ماهواره ای در گونه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی و اقتصادی دسته بندی می شوند. این مقاله با توجه به ضرورت تجهیز و استفاده از شبکه های ماهواره ای در راستای هم سویی با رسانه ها و ارتباطات نوین جهانی از یک سو و مقابله با این شبکه ها به عنوان راهکارهایی برای جلوگیری از بروز پیامدها و تهدیدهای احتمالی فرهنگی، سیاسی و فنی این پدیده، به رشته تقریر درآمده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1109689 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!