نقش شبکه های اجتماعی مجازی در تحولات غرب آسیا(خاورمیانه)

مطالعه موردی: مصر و تونس
چکیده:
تحولات بیداری اسلامی در خاورمیانه متاثر از هنجارهای جهان شمول انقلاب اسلامی ایران، ابعاد و مولفه های قابل توجهی دارد. یکی از بحث های مهم در خصوص شکل گیری و گسترش تحولات منطقه خاورمیانه عربی نقش رسانه های جدید، اینترنت و شبکه های مجازی و اجتماعی در این تحولات است. تاثیر رسانه های ارتباطی به ویژه شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی و گسترش سریع تحولات انقلابی در کشورهای منطقه انکارناپذیر است. رسانه، اینترنت و شبکه های اجتماعی، آگاهی را در بین اقشار مختلف کشورهای درگیر منطقه خاورمیانه عربی به ویژه قشر جوان بالا برده، فرآیند تحولات منطقه را تسهیل و تسریع ساخته است. جهت دهی به افکار عمومی در شبکه های اجتماعی در دو مرحله صورت می گیرد. در مرحله نخست، شبکه سازی در فضای مجازی و در مرحله دوم شبکه سازی و مشارکت در فضای واقعی. مقاله حاضر ویژگی ها و نقش رسانه ها و شبکه های اجتماعی را در جریان تحولات منطقه خاورمیانه عربی با تمرکز بر دو کشور مصر و تونس مورد ارزیابی قرار می دهد. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوال است که شبکه های اجتماعی چه تاثیری بر تحولات سیاسی، اجتماعی کشور مصر و تونس گذاشته است؟ انگاره مورد نظر نگارنده عبارت است از اینکه شبکه های اجتماعی موجب تضعیف حاکمیت ملی دولت های اقتدارگرای (توتالیتر) و غیرمردمی عربی مصر و تونس و بسط فرآیندهای مردمی شده است، در مجموع می توان گفت که جهانی شدن و رسانه های مجازی تاثیرات مهمی در تحولات اخیر کشورهای خاورمیانه عربی و شمال آفریقا (کشورهای حوزه منا) بر جای گذاشته است.
زبان:
فارسی
صفحه:
113
لینک کوتاه:
magiran.com/p1109692 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!