شکایات اهداکنندگان و پاسخگویی مطلوب انتقال خون(نتیجه حاصل از بررسی 468 مورد شکایت)

چکیده:
سابقه و هدف
مهم ترین فاکتور وفادار ماندن اهداکنندگان به اهدای خون، رفتار کارکنان و مشی مراکز انتقال خون است. میزان بازگشت اهداکنندگان برای اهدای مجدد(درصدی از اهداکنندگان که در طی یک سال برای اهدای مجدد برمی گردند)، به رضایت اهداکنندگان و پی گیری مشکلات آن ها ارتباط دارد.
مواد و روش ها
در یک مطالعه گذشته نگر، از ابتدای سال 1384 تا انتهای سال 1389 کلیه پرونده های موجود در واحد رسیدگی به شکایات انتقال خون تهران مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی پرونده ها و استخراج داده ها، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 5/19 آنالیز آماری انجام شد. برای مقایسه داده های کیفی از آزمایش کای دو استفاده شد.
یافته ها
در مجموع 468 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 43 (9%) شکایت از طرف خانم ها و 425 (91%)مورد از طرف آقایان مطرح شده بود. از مجموع شکایات وارده در طی سال های 1389-1384، عدم پذیرش اهداکنندگان با 46% شایع ترین عنوان شکایت به دست آمد. بیشترین درصد شکایات از بخش اهداکنندگان(76% = 359 مورد) و به تفکیک در 52% موارد از پزشک، 25% موارد از خونگیر و در 23% موارد از پذیرش بود. در مجموع 5/91% شکایات واصله مورد پیگیری قرار گرفتند. بیشترین پیگیری مربوط به عوارض اهدای خون بوده که در 98% موارد پیگیری انجام شده است.
نتیجه گیری
با توجه به پی گیری 5/91% شکایات اهداکنندگان از سوی انتقال خون استان تهران، پیگیری شکایات مطلوب به نظر می رسد. چون عدم پذیرش اهداکنندگان شایع ترین عنوان شکایت است. با اطلاع رسانی دقیق در خصوص شرایط اهدای خون می توان به کاهش اعتراض ها کمک نمود.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1112871 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.