محاسبه شاخص درجه رفاه سکونتی خانوارها برای مناطق روستایی استان های کشور

چکیده:
در مجموعه نیازهای اولیه انسان، اسکان دومین نیاز حیثیتی او پس از پوشاک قرار می گیرد و اگر توسعه یافتگی یک جامعه روستایی را منوط به تامین و افزایش عزت نفس عقلانی آن بدانیم، کیفیت و تداوم دسترسی افراد را به مسکن روستایی می توان یکی از ارکان توسعه روستایی دانست. در این مقاله سعی شده است شاخص درجه رفاه سکونتی خانوار برای مناطق روستایی استان های کشور در سال 1382 محاسبه شود، زیرا این شاخص یکی از شاخص های اساسی رفاه اجتماعی محسوب می گردد. تکنیک های مورد استفاده در این تحقیق، روش های تحلیل عاملی و تحلیل واریانس یک طرفه بوده است. در این محاسبه شاخص های اقتصادی، کالبدی و اجتماعی مرتبط با مسکن روستایی مورد بررسی قرار گرفته اند. استان های مازندران، ایلام، چهارمحال و بختیاری و اصفهان در بهترین وضعیت و استان های سیستان و بلوچستان، زنجان، کرمان و کرمانشاه در بدترین وضعیت از نظر شاخص درجه رفاه سکونتی خانوار قرار گرفته اند.
زبان:
فارسی
صفحه:
47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1116945 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!