مروری بر واکسن های مهندسی ژنتیک شده باکتری اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک

پیام:
چکیده:

اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک رایج ترین عامل باکتریایی مولد اسهال در جهان است. این باکتری دارای تعدادی عامل حدت زا است که از جمله آن ها؛ فاکتورهای کلونیزاسیون، توکسین حساس به حرارت و یا توکسین مقاوم به حرارت می باشد. باکتری اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک از طریق فاکتورهای کلونیزاسیون به سطح سلول اپیتلیال روده متصل و با ترشح توکسین موجب ایجاد اسهال می شود. مطالعات مولکولی بر روند بیماری زایی باکتری نشان می دهد که رویکردهای مختلفی جهت پیشگیری از این عفونت وجود دارد. بهترین راه ممکن، طراحی و تولید واکسن کارآمد است که توانایی القای ایمنی محافظتی در برابر اکثر سویه های باکتری را داشته باشد. جهت طراحی واکسن از مولکول(های) کاندیدای واکسنی استفاده می شود که علاوه بر خاصیت ایمنی زایی و بی خطر بودن، شیوع زیادی بین انواع سویه ها داشته و در عین حال واجد اپی توپ های محافظت شده و مشترک باشند. در این مقاله به مروی از اطلاعات و نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در زمینه واکسن های ETEC پرداخته، هم چنین به اهمیت باکتری و بیماری زایی آن اشاراتی کرده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
252 -271
لینک کوتاه:
magiran.com/p1116958 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.