بررسی تصحیحات محیطی و اثر گل های روغنی بر روی نمودارهای پتروفیزیکی (چگالی و نوترون) مخازن نفتی بنگستان جنوب ایران

چکیده:
نمودارگیری از عمده ترین عملیات پس از حفاری هر چاه است. داده های نمودارگیری شامل داده های مقاومتی، چگالی، صوتی، نوترون و پرتو گاما درون حفره باز هر چاه جهت تعیین پارامترهای پتروفیزیکی از جمله تخلخل، جنس سنگ و نوع و درصد سیال درون سازند به کار می روند. نمودارهای چگالی و نوترون از جمله مهم ترین این نمودارهاست که بر اساس نمودارگیری در آب شیرین و سنگ آهک کالیبره شده اند و تغییر گل درون چاه نیازمند تصحیحاتی بر روی نمودارهای برداشت شده از درون حفره باز چاه است. با توجه به مشکلات حفاری با گل های پایه آبی در سازندهای شیلی، امروزه گل های پایه روغنی کاربرد روزافزونی پیدا کرده اند و از آنجاکه چگالی گل های پایه روغنی با تغییر دما و فشار به مقدار قابل توجهی تغییر می کند و این تغییرات، قرائت های ابزار چگالی و نوترون را تحت تاثیر قرار خواهد داد، بنابراین برای تعیین لیتولوژی و اشباع سیالات سازند باید تاثیر این نوع گل ها را روی نمودارهای پتروفیزیکی برداشت شده بررسی کرد. در این نوشتار تاثیرات دما، فشار، اندازه حفره چاه (ریزش ها) و هم چنین تاثیرات گل های پایه روغنی بر نمودارهای پتروفیزیکی برداشت شده در سازند بنگستان میادین جنوب ایران مورد بررسی قرار گرفته است. پس از اعمال تصحیحات لازم نتایج نشان می دهد که اثرات محیطی و گل تا حد قابل قبولی تصحیح شده اند و این داده ها با نمونه مغزه های اخذ شده مقایسه گردیدند.
زبان:
فارسی
صفحه:
53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1117392 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.