موقعیت تکتونیکی-رسوبی نهشته های آلبین در برش های سطحی کوه های گنو، انگورو و خمیر(ناحیه بندرعباس)

چکیده:
طی زمان آلبین رسوبگذاری روی حاشیه غیرفعال صفحه عربی و در موقعیت های رسوبی رمپ کربناته تا پلتفرم کربناته حاشیه دار و حوزه های درون فلاتی انجام شده است. رخساره های رسوبی حدفاصل آلبین در ناحیه مورد مطالعه طیف وسیعی از رخساره های بیوکلاستی جلبکی رمپ داخلی، رخساره های روزنبر ورودیست دار بخش های میانی رمپ تا رخساره های پلاژیک نیمه عمیق و عمیق دریایی را شامل می شود که اغلب دارای بافت های رسوبی وکستون تا پکستون هستند. به این مجموعه می توان رخساره های دوباره نهشته شده که به طور محلی و در حاشیه پلاتفرم رخ داده اند را نیز اضافه کرد. چینه نگاری سکانسی انجام شده در حدفاصل ناحیه مورد مطالعه مبتنی بر داده های صحرایی و داده های حاصل از مقاطع نازک میکروسکوپی است. از این طریق سه سکانس رسوبی رده سوم برای آلبین زیرین، میانی و بالایی تفکیک شده که این مطلب با مطالعات انجام شده در صفحه عربی مطابقت دارد. تکتونیک نمک باعث شده تا در اغلب بخشهای حدفاصل رسوبی ناحیه مورد مطالعه تغییرات رخساره ای و ضخامتی چشمگیری ایجاد شود. در این بین رسوبات آلبین در کوه انگورو اغلب ماسه سنگی بوده و در مجموع کمترین ضخامت را دارند. در کوه خمیر ضخامت کم شده و اختلاف سنگ شناسی هم فاحش نبوده و در نتیجه نمی توان سکانس های رسوبی را به آسانی تفکیک کرد. در کوه گنو توالی آلبین به چرخه های متمایزی از مارن، شیل و رخساره های آهکی کم عمق تبدیل شده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1117394 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.