حق برخورداری از آموزش و پرورش: از حقوق بشر تا پیشگیری از بزهکاری

پیام:
چکیده:
حق برخورداری از آموزش و پرورش از جلوه های بنیادین حقوق بشر به شمار می رود. این حق در کنار کارکرد حقوق بشری از کارکرد پیشگیرانه نیز برخوردار است. زیرا بهره مندی از این حق انسان ها را با آموزه های علمی و معیارهای پرورشی و تربیتی آشنا می کند.
همین قابلیت حق مذکور سبب شده تا سیاست گذاران جنایی از آن به عنوان سازوکاری برای پیشگیری از بزهکاری بهره گیرند. طبیعتا، این حق در دو گستره پیشگیری جامعه مدار و رشد مدار نقش آفرین بوده و از رهگذر شکل دهی درست نظام شخصیتی افراد و یا حل معضل فرآیند رشد کودکان مشکل دار از احتمال گرایش آنان به بزهکاری می کاهد. بر این اساس، حق مذکور که در شمار حقوق بنیادی افراد گنجانده شده است، می تواند به واسطه بسترسازی برای درست تربیت شدن شهروندان در پهنه پیشگیری از بزهکاری تاثیرگذار باشد. به همین منظور، این حق در قلمرو سیاست جنایی بین المللی و ایران به رسمیت شناخته است. در این نوشتار، در دو قسمت از چگونگی تبلور جنبه های پیشگیرانه «حق برخورداری از آموزش و پرورش» در گستره بین المللی (الف) و ملی (ب) و جنبه های نظری و حقوقی آن سخن به میان می آید.
زبان:
فارسی
در صفحه:
87
لینک کوتاه:
magiran.com/p1117672 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!