نقش قراین منفصل در فهم روایات تفسیری در المیزان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از راه‏های دست‏یافتن به معنای اصلی و واقعی کلام، به‏کار‏گیری قراین منفصل مربوط به آن است. در فرایند فهم متن و از‏جمله روایت‏های تفسیری، قرینه عبارت است از هر‏چه به‏نوعی با کلام، ارتباط لفظی یا معنوی داشته باشد و مخاطب را در فهم مفاد آن کلام یاری رساند؛ خواه به کلام، پیوسته (متصل) و‏خواه جدا ازآن (منفصل) باشد. قراین منفصل (ناپیوسته) آن‏هایی هستند که از فضای کلام، جدا باشند و بعد‏از انتقال مخاطب به معنای ابتدایی (مفاد استعمالی)، وی را در رسیدن به مراد اصلی و واقعی (جدی) متکلم یاری رسانند. در این مقاله، مراد از قراین منفصل، روایت‏ها، آیات و برهآن‏های عقلی مسلمی است که از‏لحاظ معنوی (تخصیص، تقیید، تبیین و...)، به‏نوعی، با روایتی که در‏صدد فهم آنیم، ارتباط داشته باشند ودر‏قالب قراین معینه و صارفه، ما را در فهم مقصود اصلی آن روایت مدد رسانند. به‏کار‏گیری قرینه منفصل آیات و روایت‏ها برای فهم روایت‏های تفسیری، پیش‏از هر چیز، مبتنی‏بر پذیرش اصل «در‏حکم کلام واحد بودن آیات و روایات اهل‏بیت (ع)» است. به‏کار‏گیری قراین منفصل یاد‏شده از‏سوی علامه طباطبایی، به‏ویژه قرینه آیات و روایت‏ها که بیانگر پذیرش این اصل از‏سوی وی است، قواعدی سودمند در فرایند فهم روایت‏های تفسیری در المیزان به‏شمار می‏رود.

زبان:
فارسی
در صفحه:
81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1117803 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.