بررسی فراوانی انگل های روده ای در ناتوانان ذهنی مراکز تحت پوشش بهزیستی شهرستان اردبیل در سال 1390

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
عفونت های انگلی، از جمله انگل های روده ای، در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به عنوان یک معضل بهداشتی مطرح می باشد. امروزه حتی با صرف هزینه های بسیاری که سالانه سازمان بهداشت جهانی و دولت ها برای حذف، پیشگیری و درمان انگل های روده ای متحمل می شوند، همچنان وجودشان نمایان است. در این پژوهش میزان شیوع انگل های روده ای در جامعه ناتوان ذهنی شهرستان اردبیل مورد مطالعه قرار می گیرد.
مواد و روش ها
این مطالعه توصیفی- مقطعی به روش نمونه گیری در دسترس بر روی 216 نفر از ناتوانان ذهنی تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان اردبیل در سال 1390 انجام شد. بررسی فراوانی انگل های روده ای در نمونه ها، با روش های لام مستقیم، روش تغلیظ فرمالین اتر و رنگ آمیزی ذیل نلسون اصلاح شده، صورت پذیرفت.
یافته ها
از تعداد 216 بیمار، در مجموع در 95 مورد (44 درصد)، حداقل یک انگل دیده شد. بلاستوسیستیس هومینیس 41 مورد (19 درصد)، کیست انتاموبا کلی 25 مورد (6/11 درصد)، کیست ژیاردیا 18 مورد (3/8 درصد)، تخم تریکوریس تریکیورا 2 مورد (9/0 درصد) مشاهده شد. آلودگی همزمان به دو نوع انگل برای کیست انتاموبا کلی و بلاستوسیستیس هومینیس 4 مورد (9/1 درصد) و کیست انتاموبا کلی و کیست یدآموبا بوچلی 3 مورد (4/1 درصد) بود و در 5/0 درصد نمونه ها به همراه کیست انتاموبا کلی، کیست های چهار هسته ای دیده شد.
نتیجه گیری
طبق نتایج، میزان آلودگی به انگل های روده ای در جامعه ناتوانان ذهنی شهرستان اردبیل نسبت به جامعه های دیگر بالاتر بوده، که توجه بیشتر مسوولین را می طلبد.
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p1119295 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.