بررسی اثر پروپرانولول در پیشگیری از حملات سردرد میگرنی در کودکان

پیام:
چکیده:
مقدمه

سردردهای میگرنی، از مهم ترین و شایع ترین سردردها در گروه سنی کودکان می باشد که در موارد سردرد مکرر و یا ناتوان کننده، باید درمان پیشگیری از سردرد در کودک اعمال شود. این تحقیق به منظور بررسی کارایی و عوارض جانبی پروپرانولول در پیشگیری از حملات سردرد میگرنی در کودکان صورت گرفت.

روش بررسی

در یک مطالعه نیمه تجربی از نوع قبل و بعد، پنجاه کودک 15- 5 ساله مبتلا به سردرد میگرنی که به صورت متوالی از اردیبهشت 1390 به کلینیک اعصاب اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد مراجعه کرده بودند، جهت درمان پیشگیری از سردرد میگرنی، تحت درمان با پروپرانولول خوراکی با دوز mg/kg/day1 قرار گرفتند. در پایان دوره سه ماه درمان، ارزیابی از نظر شدت، مدت و تعداد حملات سردرد در ماه و نمره ناتوانی ناشی از سردرد و عوارض جانبی دارو صورت گرفت.

نتایج

50 کودک شامل 27 دختر (54%) و 23 پسر (46%) با میانگین سنی 35/2±68/10 سال بررسی شدند. دارو در کاهش فرکانس ماهیانه سردرد (74/6±20/16 بار قبل از درمان در برابر 54/4±88/8)، طول مدت (36/1±2/2 ساعت قبل از درمان در برابر 35/1±08/1)، نمره شدت سردرد (54/1±1/6 در برابر 61/1±18/4) و نمره ناتوانی ناشی از سردرد (98/8±08/33 در برابر 88/9±64/23) موثر بوده است (05/0p<). عوارض جانبی موقتی در پنج کودک (10%) به صورت کاهش خفیف فشارخون در سه نفر و خواب آلودگی در دو نفر دیده شد.

نتیجه گیری

از پروپرانولول می توان به عنوان داروی نسبتا موثر و بی خطر در پیشگیری از سردرد میگرنی در کودکان استفاده کرد.

زبان:
فارسی
صفحه:
94
لینک کوتاه:
magiran.com/p1119657 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.