تایپینگ مولکولی سویه های بالینی اسینتوباکتر بومانی در شهر تهران با روش پالس فیلد ژل الکتروفورزیس

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

امروزه، اسینتوباکتر بومانی (Acinetobacter baumannii) به عنوان یک عامل مهم عفونت بیمارستانی در نظر گرفته می شود، چراکه اپیدمی های بیمارستانی ناشی از آن در نقاط مختلف گزارش شده است. از آنجایی که شناسایی مولکولی در حد سویه و گونه برای تعیین شیوع بیمارستانی از اهمیت بسیاری برخوردار است، این مطالعه با هدف تایپینگ مولکولی سویه های بالینی اسینتوباکتر بومانی در شهر تهران به روش پالس فیلد ژل الکتروفورزیس (PFGE) به عنوان مهم ترین روش تایپینگ گونه های باکتریایی انجام گردید.

مواد و روش ها

در این بررسی، 70 نمونه اسینتوباکتر از نمونه های بالینی بیمارستان های میلاد، بقیه ا..(عج) و رسول اکرم (ص) تهیه و در آزمایشگاه با استفاده از روش های کشت و بیوشیمیایی تا حد گونه شناسائی شدند. سپس بعد از تعیین الگوی مقاومت داروئی به روش دیسک دیفیوژن، با استفاده از آنزیم Apa1، ایزوله های اسینتوباکتر بومانی با روش PFGE مورد برسی قرار گرفتند. در نهایت نتایج حاصل از PFGE مورد آنالیز قرار گرفت.

نتایج

نتایج این مطالعه نشان داد که سویه های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیمارستان های شهر تهران، شامل 7 الگوی ژنتیکی مختلف هستند که 2 تا از این الگوها، اسپورادیک می باشند. هم چنین الگوهای ژنوتیپی در هر بیمارستان با یکدیگر متفاوت بوده و از نظر مقاومت ژنتیکی به آنتی بیوتیک های رایج نیز با یکدیگر اختلاف داشتند.

نتیجه گیری

با استفاده از روش PFGE، هرچند تنوع در میان سویه های اسینتوباکتر بومانی در شهر تهران مشاهده شد، ولی هیچ سویه اپیدمیکی در میان آنها مشاهده نگردید.

زبان:
فارسی
صفحه:
259
لینک کوتاه:
magiran.com/p1120591 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.