بررسی اپیدمیولوژیک عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران دارای اختلالات گوارشی استان چهارمحال و بختیاری

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
هلیکوباکتر پیلوری مهم ترین عامل التهاب معده و سوء هاضمه در انسان است که گسترش جهانی دارد. با توجه به اهمیت این باکتری و شیوع متفاوت آن در مناطق مختلف کشور، هدف از این پژوهش، تعیین شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری در استان چهارمحال و بختیاری به عنوان یک منطقه پرخطر می باشد.
مواد و روش ها
این پژوهش یک بررسی مقطعی-توصیفی است که بر روی 200 بیمار گوارشی مراجعه کننده به بیمارستان هاجر شهرکرد در سال 1389 انجام گرفت. در ابتدا از تست های اوره آز سریع (RUT) و واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) برای شناسایی هلیکوباکتر پیلوری استفاده شد. سپس از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری مربع کای، آنالیز واریانس و دقیق فیشر برای یافتن ارتباط بین عفونت هلیکوباکتر پیلوری و خصوصیات بیماران استفاده گردید.
نتایج
از مجموع بیماران مورد بررسی، 82% به عفونت هلیکوباکتر پیلوری مبتلا بودند. نتایج نشان داد که بین جنسیت، سطح سواد و علامت بالینی درد و عفونت با باکتری ارتباط معنی داری وجود دارد، اما بین سن، تعداد اعضای خانواده، شغل، استفاده از دخانیات و الکل ارتباط معنا داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری
با توجه به شیوع بالای عفونت هلیکوباکتر پیلوری و عوارض ناشی از آن در افراد آلوده، ضرورت پایش مداوم، آموزش بهداشت و کنترل دقیق عفونت مجدد در جمعیت مورد بررسی وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
266
لینک کوتاه:
magiran.com/p1120592 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.