آثار تجارت خارجی بر تقاضای بین المللی گردشگری ایران

مطالعه موردی: هند و ترکیه
پیام:
چکیده:

اهمیت آثار اقتصادی صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه به گونه ای است که ترنر آن را به مثابه امید بخش ترین، پیچیده ترین و جایگزین ترین صنعتی می داند که این کشورها در برابر خود دارند دوکت نیز آن را به مثابه گذرنامه توسعه این جوامع دانسته است. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر تقاضای آن همواره در دهه های اخیر از لحاظ نظری و تجربی مورد توجه محققان و برنامه ریزان بسیاری واقع شده است. در این میان تاثیر تجارت خارجی بر تقاضای گردشگری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده به طوری که نظریه های جدید تجارت بین الملل بر نقش تجارت خارجی بر توسعه ی صنعت گردشگری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده به طوری که نظریه های جدید تجارت بین الملل بر نقش تجارت خارجی بر توسعه ی صنعت گردشگری تاکید می کنند. هدف اصلی مقاله ی حاضر بررسی تاثیر تجارت خارجی کشورهای هند و ترکیه به عنوان کشورهای مبدا بر تقاضای بین المللی گردشگران ایران طی سالهای 1388-1371 است. برای انجام این منظور الگوی تحقیق با استفاده از مدل جاذبه و در چهارچوب تخمین زننده ی گشتاور تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل بیانگر تاثیر مثبت تجارت خارجی کشورهای مورد مطالعه بر تقاضای خارجی گردشگری ایران بوده و متغیرهای درآمد و جمعیت شرکای تجاری ایران تاثیر مثبت و معنی دار بر تقاضای گردشگری ایران بوده و متغیرهای درآمد و جمعیت شرکای تجاری ایران تاثیر مثبت و معنی دار بر تقاضای گردشگری ایران داشته اند. علاوه بر این یافته های این مطالعه دلالت بر تاثیر منفی و معنی دار هزینه های حمل و نقل و فاصله جغرافیایی کشورهای منتخب بر تقاضای گردشگری ایران دارد.

زبان:
فارسی
صفحه:
117
لینک کوتاه:
magiran.com/p1120811 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.