مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های باقیمانده میگماتیتی در منطقه سیمین (جنوب همدان)

پیام:
چکیده:
در این مقاله نتایج حاصل از مطالعات ژئوتکنیکی بر روی خاک های باقیمانده ناشی از هوازدگی میگماتیت های منطقه سیمین ارائه گردیده است. روش تحقیق بر پایه مطالعات صحرایی و انجام آزمایش های فیزیکی و مکانیکی بر روی این خاک ها بوده است. همچنین در این تحقیق به بررسی پتروگرافی سنگ های میگماتیتی (سنگ مادر خاک های مورد مطالعه) پرداخته شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که خاک مذکور بر اساس رده بندی یونیفاید در رده ماسه سیلتی (SM) قرار می گیرد و از هدایت هیدرولیکی کم و مقاومت متوسطی برخوردار است. بر اساس نتایج آنالیز XRD کانی های ورقه ای و ناپایداری چون مسکویت، کلریت و ایلیت در این خاک فراوان می باشد. استفاده از این خاک ها در ساخت بتن و آسفالت توصیه نمی شود ولی جهت احداث زیر اساس راه های اصلی از کیفیت مناسبی برخوردار هستند. بنابراین پتانسیل روانگرایی با توجه به شرایط اقلیمی و ویژگی های خاک، بالا بوده و از نظر پایداری دامنه های خاکی وضعیت ناپایداری را در منطقه ایجاد می کنند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1120816 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!