بررسی وضعیت تغذیه سالمندان بستری در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1390

پیام:
چکیده:
مقدمه
وضعیت تغذیه در سالمندی موضوع مهمی است که در کشورهای در حال توسعه به آن توجه کمی شده است. وضعیت تغذیه وابسته به ارتباط بین عوامل فردی و محیطی است و بر میزان مرگ، ناتوانی و کیفیت زندگی سالمندان تاثیر بسزایی دارد. لذا، این مطالعه با هدف تعیین وضعیت تغذیه سالمندان بستری در مراکز آموزشی- درمانی شهر قزوین انجام شد تا با شناخت عوامل موثر در این امر، اقدامات لازم برای ارتقاء سلامت سالمندان انجام گیرند.
روش بررسی
این مطالعه مقطعی بر روی 233 سالمند (151 زن و 171 مرد) با سن بالاتر از 60 سال که در دو مرکز آموزشی- درمانی شهر قزوین بستری شده بودند، انجام شد. وضعیت تغذیه با استفاده از پرسش نامه MNA ارزیابی شد. افراد بر اساس نمره این پرسش نامه به گره های دچار سوء تغذیه، در معرض سوء تغذیه و بدون سوء تغذیه طبقه بندی شدند.
یافته ها
در میان سالمندان مورد بررسی، 8/29% دارای وضعیت تغذیه مناسب بودند. 4/13% دچار سوء تغذیه و 95/42% در معرض سوء تغذیه بودند. تعداد افراد دچار سوء تغذیه در زنان بالاتر از مردان بود (8/25% در مقابل 2/7%، 001/0>P)؛ در حالی که میانگین شاخص توده بدنی در زنان بالاتر از مردان بود. وضعیت تغذیه با سن، شاخص توده بدنی، دور کمر و نسبت دور کمر به باسن ارتباط معنی داری داشت و عدم توانایی خروج از منزل، زندگی مستقل و مصرف روزانه مرغ و ماهی یا گوشت از عوامل خطر برای اختلال تغذیه شناخته شدند.
نتیجه گیری
این مطالعه میزان بالای سوء تغذیه را در سالمندان بستری در بیمارستان نشان داد و ارزیابی وضعیت تغذیه در این افراد با استفاده از پرسش نامه MNA می توان به شناسایی این افراد و درمان جهت بهبود وضعیت آنها کمک کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1121387 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!