راهبردها و راهکارهای رسانه ای انس با قرآن در شرایط جنگ نرم

نویسنده:
پیام:
چکیده:
هدف از این مقاله، بررسی راهبردها و راهکارهای رسانه ای انس با قرآن در شرایط جنگ نرم، می باشد. بدین منظور با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد و مدارک موجود، تعریف مفاهیم کلیدی مانند راهبرد و بررسی پیشینه تحقیق در مورد انس با قرآن، بر اساس مدل «سوات»، سوالات چهارگانه بررسی راهبردها و راهکارهای انس با قرآن بر اساس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات پیش روی رسانه ها در شرایط جنگ نرم؛ مطرح گردید.
مطالعه شگردهای دشمن در جنگ نرم از ابعاد مختلف فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین ابزارهای مورد استفاده در این جنگ مانند: مجلات و کتب، شبکه های ماهواره، اینترنت، اسباب بازی و... و طرح آن ها در قالب چهار دسته راهبرد اعم از تدافعی، تهاجمی، رقابتی و محافظه کارانه؛ راهکارهای مدنظر را رهنمون می گردد. نتیجه چنین راهکارهایی به ضرورت برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت در خصوص مقابله با جنگ رسانه ای نظام سلطه و اجرای جنگ رسانه ای علیه آن، ارتقاء سطح فعالیت های رسانه ای و بهره گیری از فناوری برتر رسانه ای و امکانات نوین ارتباطی در جهت مقابله با هجوم رسانه ای و... منجر می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 64
لینک کوتاه:
magiran.com/p1124939 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!