ارتباط عفونت ادراری درمان شده با عوارض مادری و نوزادی در زنان باردار شهرستان اردبیل

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

عفونت ادراری، شایع ترین عفونت باکتریال دوران بارداری است و به عنوان عامل خطری برای نتایج وخیم مادری و پری ناتال در نظر گرفته شده است؛ لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط عفونت ادراری مادر با عوارض مادری ونوزادی در زنان باردار شهرستان اردبیل انجام شد.

روش بررسی

این مطالعه مورد- شاهدی پس از ختم بارداری و به صورت گذشته نگر با بررسی اطلاعات ثبت شده در پرونده بارداری زنان در سال 1390 در شهرستان اردبیل انجام شد. 211 زن زایمان کرده که کشت ادرار آن ها در دوران بارداری مثبت بود، به عنوان گروه مورد و 232 نفر که -عفونت ادراری نداشتند، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. اطلاعات توسط پرسشنامه پژوهشگرساخته جمع آوری شد که شامل اطلاعات مربوط به نوزاد و بارداری فعلی بود. تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار Spss-16 و با استفاده از آزمون های مجذور کای، کروسکال والیس و فیشر تست انجام شد.

یافته ها

سن زیر 25 سال(6/61 مقابل 5/56 درصد)، شاخص توده بدنی 30 و بالاتر(3/18 مقابل6/15درصد)، بارداری اول (55 مقابل 8/49درصد)، استفراغ شدید بارداری(8/14 مقابل 6/12درصد)، فشارخون بالا(4/2 مقابل 3/1درصد)، تکرر و سوزش ادرار(9/1 مقابل 9/0درصد)، وزن کم زمان تولد(4/95 مقابل 93درصد)، ناهنجاری مادرزادی (5/3 مقابل 8/1درصد)، تغذیه با شیر مصنوعی (5/6 مقابل 7/2درصد) و مرگ نوزاد بعد از تولد (9/0 مقابل 0/0درصد) در گروه عفونت ادراری بیشتر بود، ولی اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود. ابتلا به دیابت، پره اکلامسی، کم خونی، مرگ داخل رحمی و سقط جنین، نارسی و زردی نوزادی با عفونت ادراری رابطه آماری معنی دار نداشت.

نتیجه گیری

می توان نتیجه گرفت که شناسایی و درمان عفونت ادراری در زنان باردار شهرستان اردبیل مناسب بوده و منجر به کاهش عوارض مادری و نوزادی شده است، بنابراین نیاز به تغییر شیوه غربالگری یا درمان نبوده و ادامه این روند توصیه می گردد.

زبان:
فارسی
صفحه:
43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1125054 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.