مروری بر میزان آفلاتوکسین M1 در شیر خام، پاستوریزه و استریلیزه در ایران

پیام:
چکیده:
آفلاتوکسین از جمله سموم خطرناک قارچی است که در صورت وجود رطوبت و گرمای هوا و فقدان شرایط مناسب نگهداری، تولید شده و در زمره مواد خطرناک تهدید کننده سلامتی انسان به شمار می آید. این مطالعه با هدف بررسی میزان آفلاتوکسین M1 در شیر خام، پاستوریزه و استریلیزه با مروری بر مطالعات صورت گرفته در ایران انجام شد. با انتخاب لغات کلیدی، مقالات، بیانیه ها و سایت های مرتبط با موضوع مانند SID، PubMed، Scirus، Elsevier، Science Direct و، WHO از سال 1380 به بعد جستجو شدند. در مقالات فصل، در کنار حجم نمونه، محل انجام مطالعه، نوع جامعه، میانگین و رنج آلودگی بررسی و ثبت شدند. اختلاف در متدولوژی و عدم وجود یک واحد ثابت استاندارد در مطالعات، نتیجه گیری پایانی را مشکل ساخت. نتایج مطالعات در رابطه با میزان آفلاتوکسین بیش از حد استاندارد در شیر های مختلف متفاوت بود. میزان آلودگی در بیشتر موارد در فصل سرد بیش از فصل گرم بود. شیر در زمره کامل ترین مواد غذایی محسوب شده لذا آلودگی این ماده غذایی ارزشمند و فراورده های آن به عنوان یک خطر جدی برای سلامت عمومی جامعه قلمداد می شود. توجه به روش های کاهش ورود آفلاتوکسین M1 در شیر و فراورده های آن امری ضروری است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
599
لینک کوتاه:
magiran.com/p1125569 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!