مسیحیت در آمریکای لاتین معاصر

نویسنده:
پیام:
چکیده:
با مهاجرت اسپانیایی ها و پرتغالی ها و حاکمیت همه جانبه و استعمار خشونت آمیز آنها در آمریکای لاتین، این منطقه به یک قلمرو مسیحی نشین تبدیل شد تا جایی که پس از پنج قرن، هم اکنون قریب نود درصد مردم این منطقه مسیحی هستند و ادیان دیگر و آیین های بومی منطقه نیز پیروان کمی دارند. به دلیل مهاجرت اقوام لاتین در دوران همسویی حاکمان و پادشاهان با کلیسای واتیکان، مذهب کاتولیک، تا چند دهه اخیر مذهب بی رقیب در آمریکای لاتین بود. مذهب پروتستان و فرقه های مختلف آن هم درصد کمی از جمعیت منطقه را شامل می شدند که در نیم قرن اخیر گرایش به آنها رشد صعودی بسیاری داشته است و پیش از آن فرصت تبلیغ و فعالیت آزادانه را در منطقه نداشتند.
هدف این پژوهش، بررسی مسیحیت آمریکای لاتین در دوران معاصر است. از این رو، آخرین وضعیت کاتولیک ها و پروتستان ها و مهم ترین چالش های آنان در این منطقه بررسی می شود. روش پژوهش، مطالعه کتابخانه ای است و سعی شده است از آخرین اخبار فعالیت های مسیحیت در منطقه نیز استفاده شود. از نتایج مهم این تحقیق، شناخت نقاط قوت و ضعف فرقه های مختلف مسیحیت در این منطقه است که می تواند مورد توجه رهبران اسلامی، دولت مردان و مسئولان مراکز اسلامی و همچنین سیاست گذاران حوزه های علمیه اسلامی چه شیعه و چه سنی قرار بگیرد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
103
لینک کوتاه:
magiran.com/p1126017 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!