تغییرات زمانی جامعه فیتوپلانکتونی دریاچه زریبار در لایه های سطحی (نیم متری) آب

پیام:
چکیده:

بررسی تنوع زیستی و تهیه لیست فیتوپلانکتون های موجود در یک منبع آبی می تواند در کلیه ی مطالعات آتی آن منبع مورد استفاده قرار گیرد. چنین مطالعاتی اطلاعات مفیدی را از وضعیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی اکوسیستم های آبی خواهد داد. مطالعه حاضر با هدف ارائه ی لیست فیتوپلانکون های دریاچه-ی زریبار (استان کردستان) و همچنین بررسی پراکنش آنها در ماه های مختلف انجام شد. نمونه برداری در 3 نقطه مختلف هر 2 ماه یکبار از شهریور 89 تا تیر 90 انجام پذیرفت. در مجموع 53 جنس فیتوپلانکتون در قالب 9 شاخه و 14 راسته شناسایی شد. بررسی شاخص غنای جنس (دامنه ای از 20 تا 49 جنس) و تنوع شانون (دامنه ای از 36/2 تا 79/3) نشان داد که تنوع جامعه فیتوپلانکتونی دریاچه بالا بود. سیانوباکتری ها (از جنس‎های Lyngbya، Cylindrospermopsis و Microcystis) در ماه های شهریور و آبان، دیاتومه ها (از جنس‎های Synedra و Cyclotella) در سایر ماه ها قسمت اعظم جامعه فیتوپلانکتونی را تشکیل دادند. از میان سایر شاخه های فیتوپلانکتونی جلبک های سبز (از جنس‎های Chlorella و Scenedesmus) در ماه های اسفند و تیر و جلبک های طلایی- قهوه ای از جنس Gonyostomum در ماه های اردیبهشت و تیر و از جنس Dinobryon در ماه دی جزو جنس‎های غالب دریاچه بودند. مطالعات بیشتری در حد گونه مورد نیاز است تا تصویر صحیح تری از جامعه فیتوپلانکتونی دریاچه زریبار ارائه گردد.

زبان:
فارسی
صفحه:
389
لینک کوتاه:
magiran.com/p1127151 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.