ارزیابی عملکرد فروشگاه های زنجیره ای

چکیده:
یکی از مسائل مهم در سازمانها تعیین سطح کارآیی یا به عبارتی ارزیابی عملکرد فعالیتهای سازمانی آنهاست. با توجه به اهمیت بسیار بالای صنایع خدماتی نظیر صنعت فروشگاه های زنجیره ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، ارزیابی عملکرد فروشگاه های زنجیره-ای اهمیت شایانی دارد. هدف از این مقاله ارزیابی عملکرد فروشگاه های زنجیره ای اتکا با استفاده از تعیین معیارهای ارزیابی است تا بتوان از طریق نظام ارزیابی و رتبه بندی، کارآیی این واحدها را اندازه-گیری نمود و پس از مشخص شدن واحدهای کارآ و ناکارا، راهکارهای بهینه سازی واحدهای ناکارآ تا رسیدن به سطح کارآیی را ارائه کرد. این پژوهش به ارزیابی عملکرد فروشگاه های زنجیره ای با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق پس از اجرای مدل CCR نهاده گرا به عنوان مدل پیشنهادی در این مقاله و تعیین نمره کارآیی هر یک از واحدها نشان می دهد که 68% این فروشگاه ها کارآ و32% آنها ناکارآ هستند. می توان اقدام به تشکیل مجموعه های مرجع نمود و سهم هر یک از واحدهای تصمیم گیرنده در ایجاد واحدهای مجازی همان جوابهای مدل CCR ورودی محور (j ها) خواهدبود. بر این اساس می توان در راستای هدف تحقیق، منابع اضافی واحدهای ناکارآ را برای رسیدن به مرز کارآ با استفاده از منطق مجموعه های مرجع کاهش داد تا در نتیجه کارآیی کلی مجموع DMU ها افزایش یابد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1128502 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.