رویکردی ترکیبی برای انتخاب استراتژی کسب و کار

چکیده:
امروزه مهمترین دغدغه بیشتر سازمان ها، تدوین و به کارگیری استراتژی هایی است که موفقیت و بقای آنها را در شرایط متحول و پیچیده محیطی تضمین کند. هدف این پژوهش،‍‍ ارائه چارچوبی برای تدوین استراتژی مناسب سازمان هاست. مورد مطالعه در تحقیق حاضر، شرکت قطعه سازی «مژده وصل» است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی، در مرحله شروع، پس از مطالعه بیانیه ماموریت شرکت، عوامل داخلی و خارجی موثر بر عملکرد شرکت شناسایی شد و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی تشکیل گردید. با توجه به اطلاعات به دست آمده در مراحل پیشین، به منظور تطبیق و مقایسه، از ماتریس سوات و ماتریس داخلی و خارجی استفاده شد. به دنبال آن، با کاربرد ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، استراتژی های امکان-پذیر شناسایی و استراتژی های پیشنهادی نیز با استفاده از تکنیک های TOPSIS فازی و SAW فازی، رتبه بندی گردیدند. در نهایت، استراتژی مطلوب با تلفیق نتایج حاصل از این تکنیک ها انتخاب شد. بر اساس نتایج این تحقیق هفت استراتژی رقابتی برای این شرکت پیشنهاد شد و در این میان، استراتژی توسعه محصول به عنوان اولویت اول برای بهبود وضعیت رقابتی شرکت انتخاب گردید.
زبان:
فارسی
در صفحه:
124
لینک کوتاه:
magiran.com/p1128536 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.