هویت یابی مدرن و سرمایه اجتماعی دانشجویان

پیام:
چکیده:

مقاله حاضر به بررسی رابطه بین هویت اجتماعی دانشجویان و نوع آن با نوع و میزان سرمایه اجتماعی آنان می پردازد. بدین منظور، تعریف هویت بازاندیشانه آنتونی گیدنز از هویت یابی در دنیای مدرن ملاک تقسیم بندی هویت اجتماعی سنتی و مدرن قرار گرفته و در اندازه گیری و تقسیم بندی انواع سرمایه اجتماعی نیز مبنای مورد نظر استون و هیوز برای طبقه بندی سرمایه اجتماعی ملاک دانسته شده است. در این تحقیق که به شیوه پیمایشی انجام گرفته است، از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های دولتی تبریز در سال تحصیلی 90-89، 381 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه (رشته تحصیلی دانشجویان) انتخاب و از آن ها پرسش شد. بر اساس نتایج تحقیق، نسبت دانشجویانی که دارای هویت اجتماعی مدرن و سرمایه اجتماعی متوسط و پایین هستند، بیشتر از کسانی است که هویت اجتماعی سنتی و سرمایه اجتماعی متوسط و زیاد دارند. تحلیل داده های جدول تقاطعی دو متغیر هویت اجتماعی و سرمایه اجتماعی بیان گر آن است که هرچه دانشجویان از هویت سنتی فاصله گرفته و در رده مدرن قرار می گیرند، میزان سرمایه اجتماعی شان کاهش می یابد. دانشجویان سنتی تر دارای سرمایه اجتماعی بیشتری نسبت به دانشجویان مدرن هستند. دانشجویان شهری از سرمایه اجتماعی نهادی و دانشجویان روستایی از سرمایه اجتماعی فردی بالایی برخوردارند.

زبان:
فارسی
صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p1128896 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.