طراحی مدلی برای مطالعه رویکرد مدیریت ریسک بحران اجتماع محور مطالعه موردی طرح دوام(داوطلبین واکنش اضطراری محلات)

پیام:
چکیده:
با توجه به اثرات تخریبی بلایای طبیعی و با توجه به این مطلب که کشور ما از کشورهای در معرض بلایا و مخاطرات طبیعی است، پرداختن به برنامه ها و اصول کاهنده بلایای طبیعی و اثراتشان، توجهی ویژه را طلب می نماید. اغلب سیاست های اجرایی با محدودیت مداخله ی کالبدی مواجه اند، درحالی که مولفه های اجتماع محور امروزه جایگاه بسیار والایی را در این زمینه به خود اختصاص داده اند. در واقع رویکرد سنتی که فقط بر جنبه ی مقاوم سازی کالبدی شهر در مدیریت بحران تمرکز دارد، امروزه در چالش با واقعیت های کارکردی، نیازمند ابعاد دیگری از کارکردهای اجتماعی نیز هست، که در نهایت موجبات افزایش میزان تاب آوری جامعه را فراهم آورد. دوام (داوطلبین واکنش اضطراری محلات) از جمله سیاست های نوینی است که در چارچوب مدیریت یکپارچه ی بحران در سال های اخیر با تکیه بر ابعاد شبکه های اجتماعی متناسب با مدیریت بحران اجرا شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به جز شاخص انسجام در سطح گروه دوام، شاخص های مسئولیت پذیری و نحوه ی مدیریت و سازماندهی گروه دوام با مولفه های ادراکی و رفتاری مدیریت ریسک بحران، ارتباط معنادار دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1133212 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.