امکان سنجی استقرار سامانه های پشتیبان تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری

پیام:
چکیده:
دوران جدید به عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرت یافته است؛ به طوری که در حال حاضر این فناوری ها به عنوان ابزار برتری و راهبردی سازمان ها محسوب می شود، بنابراین استقرار این سامانه ها زمینه تصمیم گیری مناسب براساس داده ها را فراهم می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی امکان به کارگیری سامانه پشتیبان تصمیم گیری در برنامه ریزی ترافیک شهری شهر زنجان است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از روش گرد آوری داده ها، توصیفی تحلیلی است. ابزار گردآوری داده های این پژوهش اسناد و مدارک موجود و پرسش نامه و مصاحبه بوده است. جامعه آماری آن را مسئولان حوزه ترافیک شهری تشکیل می دهند که به صورت تمام شمار مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج این پژوهش نشان داد که در شرایط موجود امکان استقرار این سامانه وجود ندارد، زیرا مسئولان این حوزه با سامانه مذکور آشنایی بسیار محدودی داشته اند. هم چنین مسئولان و دست اندرکاران، علت عدم به کارگیری این سامانه را عدم آشنایی با سامانه، نبود اعتبارات و مشکلات فنی و زیربنایی دانسته اند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1133744 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!