کاربرد سامانه پشتیبان تصمیم گیری در مدیریت ترافیک شهری

پیام:
چکیده:
تمرکز جمعیت در شهرها، به همراه تولید انبوه خودرو، باعث تغییرات اساسی در شهرها شد و بحران هایی چون معضل ترافیک که امروزه از اصلی ترین دغدغه های مسئولان و ساکنان شهرهاست، مطرح کرد. اغلب روش-های به کار گرفته شده برای غلبه بر مشکل ترافیک، اقدامات کوتاه مدت و موضعی است. اما در این بین روش های بلندمدت و اساسی تری نیز وجود دارد. سامانه پشتیبان تصمیم گیری، به عنوان یکی از این روش هاست. این سامانه ها همانند دیگر سامانه های متکی بر رایانه، به تصمیم گیران در انجام وظایفی که دارای ساختار رسمی و کاملی نبوده، کمک کرده و جنبه حمایتی تا جانشینی در قضاوت داشته و میزان اثربخشی تصمیمات تا کارآیی سیاست گذاران را بهبود می بخشد. این مطالعه به صورت علمی مروری با محوریت اسناد و مدارک موجود، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از مرور تحقیقات گذشته نشان می دهد که سامانه پشتیبان تصمیم گیری باعث کیفیت بالاتر تصمیم گیری، بهبود ارتباطات، کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، صرفه جویی در زمان و رضایت بیشتر تاثیر دارد. بنابراین ضروری است تا سامانه های پشتیبان تصمیم گیری به عنوان یک روش بهینه جهت مدیریت ترافیک شهری مورد ارزیابی قرار گیرند تا مشخص گردد با به کارگیری این سامانه ها چه تحولاتی در سامانه مدیریت ترافیک صورت خواهد گرفت. تا نتایج این بررسی، الگویی برای برنامه ریزی صحیح تر آینده باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
125
لینک کوتاه:
magiran.com/p1133760 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!