بررسی رفتار مصرف کننده در رابطه با تصمیم خرید کالاهای سبز

پیام:
چکیده:
هدف از این مقاله، بررسی رفتار مصرف کنندگان ایرانی در برخورد با کالاهای سبز است. لذا با استفاده از یک پرسشنامه، شامل 34 سوال، نسبت به جمع آوری داده ها اقدام شده است. پاسخ دهندگان، 272 شهروند شاغل تهرانی با حداقل تحصیلات دیپلم بودند. برای بررسی داده ها از تحلیل همبستگی و در بخش بررسی تکمیلی از تحلیل t-student و ANOVA یک طرفه استفاده شد. نتایج نشان می دهند که بین عقاید زیست محیطی با رفتار خرید سبز و رفتار عمومی زیست محیطی، بین تجربه قبلی مصرف کنندگان با کیفیت درک شده کالاهای سبز، و همچنین بین کیفیت درک شده کالاهای سبز و رفتار خرید سبز همبستگی مثبت وجود دارد اما تبلیغات شفاهی با کیفیت درک شده همبستگی معنادار ندارد. در نهایت، نتیجه گیری شده است که با توجه به وجود عقاید مثبت به محیطزیست در بین مصرف کنندگان ایرانی و همبستگی مثبت آن با رفتار خرید سبز، اگر آن ها از کیفیت کالاهای سبز اطمینان پیدا کنند، نسبت به خرید این کالاها اقدام خواهند نمود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
37
لینک کوتاه:
magiran.com/p1134528 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.