بررسی آثار آزادسازی به تفکیک تجاری و مالی بر عملکردهای اقتصادی ایران

چکیده:
این مقاله با توجه به عضویت ایران به عنوان ناظر در سازمان جهانی تجارت (WTO) به بررسی آثار آزادسازی تجاری و مالی بر وضعیت عملکردهای اقتصادی در هر دو بخش واقعی و مالی اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری می پردازد. نتایج این مقاله دلالت بر اثر مثبت پدیده آزادسازی تجاری بر رشد و توسعه هر دو بخش واقعی و مالی در اقتصاد ایران دارد. با این وجود، پدیده آزادسازی مالی اثر معنی داری بر رشد بخش واقعی ندارد و اثر مثبت این پدیده بر رشد و توسعه بخش مالی نیز در مقایسه با آزادسازی تجاری کمرنگ است. در نتیجه می توان چنین استنباط نمود که افزایش سطح تجارت در اقتصاد ایران موجب افزایش سطح توسعه مالی و همچنین رشد اقتصادی می گردد، اما برای اینکه آزادسازی مالی بتواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد، لازم است تا پیش شرط ها و زمینه های آن فراهم گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
124
لینک کوتاه:
magiran.com/p1134935 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!