عوامل تاثیر گذار در بروز اشتباهات دارویی، از دیدگاه کارکنان پرستاری شاغل در بخش های مختلف بیمارستان ولیعصر(عج) فسا

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
بروز اشتباهات دارویی، از موارد غیر قابل اجتناب و از تهدیدات جدی در سلامت و ایمنی بیماران، محسوب می گردد. پژوهش حاضر، با هدف تعیین عوامل تاثیرگذار در بروز اشتباهات دارویی، از دیدگاه کارکنان پرستاری شاغل در بخش های مختلف بیمارستان ولیعصر(عج) فسا صورت گرفته است.
مواد و روش ها
در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر، تعداد 80 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان ولیعصر(عج) فسا، به صورت آسان (در دسترس)، انتخاب و دیدگاه آنان در ارتباط با عوامل تاثیرگذار در اشتباهات دارویی، با استفاده از یک پرسشنامه خود ساخته، مورد سنجش قرارگرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
مهم ترین دلایل خطاهای دارویی، به ترتیب اهمیت، عبارت بودند از خستگی ناشی از کار، کمبود تعداد پرسنل نسبت به بیمار، ساعت کار طولانی و تراکم زیاد کار پرستاران در بخش. ارتباط بین سایر متغیرها نظیر سن، جنسیت و سابقه کار، با بروز اشتباهات دارویی در متن مقاله آورده شده است.
نتیجه گیری
شرایط کاری پرستاران، از جمله میزان بار کاری و تعداد بیماران تحت مراقبت، در ایجاد خطاهای دارویی قابل پیشگیری، موثر است.
زبان:
فارسی
صفحه:
88
لینک کوتاه:
magiran.com/p1138460 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.