طراحی یک نانو ترکیب گیاهی جدید از کدوحلوایی برای ترمیم سوختگی پوست در موش های سوری نر از نژاد آلبینو: یک شیوه جدید نانو برای ترمیم پوست

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
کدوحلوایی، یکی از گیاهان سنتی دارویی با خواص آنتی اکسیدانی و ترمیم کنندگی ضایعات پوستی می باشد. در این تحقیق، به بررسی یک نانو ترکیب گیاهی جدید از کدوحلوایی و نانو سیلور در ترمیم سوختگی پوستی در موش های سوری نر، پرداخته شده است.
مواد و روش ها
در این تحقیق، موش های سوری نر از نژاد آلبینو، به ترتیب در 8 گروه 8 تایی، نانوذرات نقره با غلظت های ppm 125، 250 و500 و عصاره هیدرو اتانلی70 %، 50% و 25 % از کدو حلوایی و گروه ترکیبی که نانوذرات نقره ppm 125 و عصاره اتانلی کدو حلوایی 25% و گروه هشتم به عنوان شاهد آب مقطر دوبار تقطیر به صورت پوستی دریافت کردند. سپس، 28 روز بعد از تیمار، قطر سوختگی اندازه گیری و در گروه های مختلف با آزمون های t-test و ANOVA مقایسه شد.
نتایج
نتایج نشان می دهد که بیشترین تاثیر ترمیمی و بهبود سوختگی، در موش های سوری نر به صورت تماسی در گروه عصاره 70% هیدرواتانلی کدوحلوایی بعد از 28 روز دیده شده که میانگین قطر سوختگی از cm 46/0 ± 16/1 به میزان صفر سانتی متر و cm 23/0 ± 12/0 به ترتیب در گروه های عصاره 70% هیدرواتانلی و گروه ترکیبی رسیده است که در مقایسه با شاهد، کاهش معنی دار یافته است(01/0 ≥ p).
نتیجه گیری
در این پروژه، تاثیر ترکیب نانوذرات نقره-عصاره هیدرواتانلی کدوحلوایی در ترمیم سوختگی، بیشتر از تاثیر تک تک آن ها بوده که نشان دهنده وجود اثرات ترمیمی سینرژیک این دو ماده در نانوکامپوزیت گیاهی موجود می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1138466 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.