تاثیر عصاره آبی- الکلی گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) بر محور هورمونی هیپوفیز- گناد و تغییرات بافتی بیضه در موش صحرایی نر بالغ

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
گیاه بابونه یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین گیاهان دارویی است که نقش آن در درمان طیف وسیعی از بیماری ها مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر عصاره بابونه آلمانی بر اسپرماتوژنز و محور هورمونی هیپوفیز- گناد موش های صحرایی نر بالغ می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی، موش های صحرایی نر بالغ به دو گروه کنترل و تیمار تقسیم شدند. گروه کنترل روزانه یک میلی لیتر آب مقطر را به صورت گاواژ دریافت کردند. در حالی که حیوانات گروه تیمار روزانه به مدت 8 هفته 100 میلی گرم عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه را به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت گاواژ دریافت کردند. پس از اتمام تیمار، برخی شاخص های باروری از قبیل وزن اندام های تولید مثلی، تعداد اسپرم، تغییرات بافت شناسی بیضه، میزان هورمون های تستوسترون، استروژن، FSH و LH سرم بین گروه های کنترل و تیمار مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.
نتایج
تجزیه و تحلیل آماری نتایج، افزایش معنی داری در وزن اندام های تولید مثلی (P<0.05)، تعداد اسپرم ها و میزان LH و تستوسترون (P<0.001) در گروه تیمار دریافت کننده mg/kg 100 را در مقایسه با گروه کنترل نشان داد.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، عصاره بابونه باعث افزایش فعالیت محور هیپوفیز- بیضه و اسپرم سازی در موش صحرایی نر می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1138475 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.