ارزیابی تجربه برون سپاری خدمات بهداشتی در شهر: امکانات و خدمات ارایه شده در پایگاه های بهداشتی دولتی و برون سپاری شده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه
گسترش بخش دولتی برای ارایه خدمات بهداشتی در شهرها به دلیل ممنوعیت ایجاد واحدهای جدید، نبودن منابع برای تملک، احداث یا خرید ساختمان و استخدام نیرو، دشوار است. خرید خدمت از بخش غیردولتی (برون سپاری خدمت) می تواند بستر لازم را برای بهره مندی جمعیت از خدمات استاندارد فراهم کند. هدف این مطالعه مقایسه امکانات ارایه خدمت در پایگاه های برون سپاری شده و پایگاه های دولتی بود.
روش کار
در این مطالعه مقطعی، در دی ماه 1388 کلیه پایگاه های بهداشتی تحت پوشش دانشگاه بررسی شدند. پرسشنامه ای با 26 سوال با حضور فرد جمع آوری کننده در پایگاه تکمیل شد. پس از ورود داده ها به نرم افزار، تحلیل های آماری تک متغیره صورت گرفت.
یافته ها
از مجموع 74 پایگاه موجود، 48 پایگاه برون سپاری شده و 26 پایگاه دولتی بودند. در 7/43% پایگاه های برون سپاری، مسوولیت با پزشک و در 8/45% با ماما بود. 73% پایگاه های دولتی توسط ماما و 23% توسط کارشناس بهداشتی مدیریت می شدند. 5/61% پایگاه های دولتی و 1/77% پایگاه های برون سپاری شده در ساختمان مناسب مستقر بودند. 5/92% از مراجعان، مسیر منزل تا پایگاه را پیاده طی می کردند. میانگین جمعیت تحت پوشش پایگاه های دولتی 8954 نفر و پایگاه های برون سپاری شده 12158 نفر بود. بین دانش برنامه ای پرسنل پایگاه های دولتی و برون سپاری شده اختلاف معناداری وجود نداشت.
نتیجه گیری
نحوه نظارت و استانداردهای نظارتی بر رفتار بخش خصوصی تاثیر مستقیم دارد. از آن جایی که ناظران، بیشتر به ساختار فیزیکی و استانداردهای تجهیزاتی اهمیت داده اند، بخش خصوصی نیز آن را رعایت کرده است. پایگاه ها وظایف ذاتی شبکه بهداشت را مانند بخش دولتی انجام داده بودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
28 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p1139909 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.