بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ های گیاه مریم گلی (Salvia officinalis) بر سطح سرمی LH، FSH و تستوسترون و بافت بیضه در موش های صحرایی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

اطلاعات اندکی در مورد تاثیر عصاره هیدر و الکلی گیاه مریم گلی بر فیزیولوژی دستگاه تولید مثل ی جانوران وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی برگ های این گیاه بر سطح سرمی LH، FSH و تستوسترون و بافت بیضه در موش های صحرایی است.

مواد و روش ها

در یک تحقیق تجربی، 31 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به 5 گروه شاهد، دریافت کننده نرمال سالین، دریافت کننده عصاره مریم گلی با دوز 100، 150 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند. عصاره مریم گلی با تزریق درون صفاقی روزانه یک نوبت در زمان های مشخص (10 صبح) به مدت 30 روز تجویز گردید. نمونه های خونی از طریق خون گیری از قلب تهیه شد و سطح سرمی هورمون ها با استفاده از روش رادیو ایمونواسی مورد سنجش قرار گرفتند. بیضه نیز بلافاصله خارج گردیده و پس از تهیه برش های بافتی و رنگ آمیزی مورد بررسی بافت شناسی قرار گرفت.

نتایج

در گروه های دریافت کننده ی دوز 150 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره، سطح سرمی تستوسترون دارای افزایش معنادار بود (001/0>P). قطر لوله های سمینیفر و تعداد اسپرم ها در تونل لوله ها نیز در این گروه ها به طور معناداری افزایش یافت (01/0 >P). سطح سرمی LH و FSH در موش های دریافت کننده عصاره نسبت به گروه شاهد دچار تغییر معناداری نشد.

نتیجه گیری

این مطالعه نشان داد که غلظت مناسب عصاره هیدروالکلی برگ گیاه مریم گلی دارای اثرات تحریکی بر سیستم تناسلی نر بوده و می تواند سطح سرمی هورمون تستوسترون و برآیند اسپرماتوژنز را افزایش دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
225 -231
لینک کوتاه:
magiran.com/p1146952 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.