دستکاری مولکولار طول عمر بشر و چالش های اخلاقی آن

پیام:
چکیده:
مقدمه
با مشاهده اثر سیستم تلومر- تلومراز در افزایش طول عمر سلول ها و در مدل های آزمایشگاهی این فرضیه مطرح شده است که شاید با استفاده از این سیستم، از پیر شدن سلول ها جلوگیری و به تبع آن افزایش طول عمر را محقق کرد اما این موضوع بسیار پیچیده ای را به دنبال می آورد.
مواد و روش ها
تغییر در الگوی وقوع پیری و به تبع آن مرگ، تغییر هرم جمعیتی را به دنبال آورده، ضرورت سیستم سازی خاصی را در بودجه های بهداشتی، تخصیص امکانات، پرورش نیروی انسانی، ارائه خدمات و مراقبت ها و...ایجاب نموده و بروز پیری در افراد جامعه در صورت عدم وقوع مرگ بدنبال آن، تبعات وسیعی را در پی دارد و کل نظام اجتماعی، اقتصادی و ارزشی حامعه را به صورت وسیع تحت تاثیر خود قرار می دهد.
یافته ها
وقوع پیری و به دنبال آن وقوع مرگ، نقش تعیین کننده ای در زندگی و در تنظیم روابط اجتماعی به معنای اعم آن توزیع منابع قدرت و ثروت اجتماعی ایفا کرده است. بنابراین افزایش غیرمعمول طول عمر، مجموع روابط اجتماعی را به چارچوب های جدید و ناشناخته ای منتقل می نماید.
نتیجه گیری
اکنون توانایی های ویژه ای در دانش پزشکی و علوم پیرامونی آن برای افزایش طول عمر وجود دارد اما نگرانی های هزار تو و چند لایه ای نیز در مورد مسایل مابعد افزایش معنی دار طول عمر مثلا تبدیل گروه برخوردار از طول عمرهای بیشتر به یک نوع خاص و احیانا برجسته و مافوق انسان مطرح می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
161 -182
لینک کوتاه:
magiran.com/p1147192 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!