بررسی کمی و کیفی فاضلاب سپتاژ شهری شرق مازندران و راهکار مدیریتی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

تصفیه و دفع سپتاژ در کشورهای پیشرفته دنیا تابع ضوابط و استانداردهای سخت گیرانه ای است اما در غالب کشورهای در حال توسعه، هنوز استاندارد مناسبی وجود ندارد. سپتاژ در صورت عدم تصفیه صحیح می تواند مشکلات زیادی ایجاد نماید. این مطالعه جهت بررسی کمی و کیفی سپتاز شهری شرق مازندران (ساری، بهشهر، نکا و گلوگاه)، به منظور ارائه راهکار مدیریتی انجام شد‎.

مواد و روش ها

ابتدا سازمان های مرتبط و دفاتر تخلیه چاه و متصدیان تانکرهای تخلیه در منطقه شناسایی شدند، سپس اطلاعات مورد نیاز (ظرفیت تانکرها، تعداد دفعات تخلیه، نوع فاضلاب، مکان تخلیه و...) جمع آوری شد. در ادامه 14 مرحله نمونه برداری از سپتاژ فاضلاب در روزهای مختلف سال اخذ و در دمای4 درجه سانتی گراد به آزمایشگاه منتقل گردید. تمامی آزمایشات بر اساس روش های استاندارد برای آزمایشات آب و فاضلاب انجام شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار Excel2007 و SPSS.18 استفاده شد.

یافته ها

از تعداد 45 تانکر فعال در منطقه مورد مطالعه 7/30 درصد دارای مجوز اشتغال بودند. حدود 85 درصد فاضلاب های حمل شده از نوع فاضلاب های خانگی (توالت، حمام و..) و 15درصد از نوع فاضلاب صنعتی بود. حجم سپتاژ مورد انتقال روزانه از شهرهای شرق مازندران، 50 متر مکعب بود. مقادیر TSS. ‎BOD،COD، کم تر از راهنمای EPA بود. پارامترهای TKN، NO3-، NH4، TP‎ کمی بیش تر از رهنمودهای EPA بود. حداقل و حداکثر COD سپتاژ برابر با 2000 و 20000 میلی گرم در لیتر بود. حداکثر BOD5‎ 7907 میلی گرم در لیتر تعیین شد. میانگین کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی به ترتیب 39550000 و33790000 عدد در میلی لیتر می باشد. حداکثر ازت آمونیاکی حدود 900 پی پی ام به دست آمد. حداکثر میزان نیتروژن کجلدال در سپتاژ تانکرهای شرق مازندران از مرز 2500 میلی گرم در لیتر گذشت.

استنتاج

در کوتاه مدت می توان با روش تصفیه قلیایی به دلیل کاربرد آسان، مقرون به صرفه بودن و کاهش MPN/100cc به کم تر از 1000 استفاده نمود. به علاوه تلفیق سه سیستم راکتور بی هوازی بافل دار (ABR) به همراه لجن فعال و بسترهای لجن خشک کن جهت تصفیه سپتاژ شهرهای شرق مازندران با توجه به بعد مسافت به مرکزیت شهرستان نکا استفاده کرد. سازمان های مسئول یا توجه تمایل مشارکت، سرمایه گذاری، ساماندهی و تقاضای واگذرای مکان مخصوص تخلیه 100 درصد متصدیان تانکرها شایسته است که پیش بینی احداث، بهره برداری از روش های نوین تصفیه سپتاژ را جهت جلوگیری از اثرات زیست محیطی داشته باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
67 -77
لینک کوتاه:
magiran.com/p1151563 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.