نگرشی بر آموزش کارشناسی مهندسی شیمی و اشتغال

چکیده:
طبیعی است که یک برنامه ایده آل برای دوره لیسانس (کارشناسی) تمام دانشکده های مهندسی شیمی وجود ندارد. با وجود این، در سال های گذشته سعی شده است که یک برنامه مشخص به دانشکده های شیمی تحمیل شود در حالی که دانشکده های مهندسی شیمی باید برنامه آموزشی خود را بر مبنای نیازهای ضروری رشته مهندسی، قدرت مهارت اعضای هیئت علمی، محدودیتها و نیازهای صنایع منطقه برنامه ریزی کنند...
زبان:
فارسی
در صفحه:
85
لینک کوتاه:
magiran.com/p115159 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!