شیوع ناهنجاری مادرزادی آشکار و عوامل مرتبط با آن در شهرستان اردبیل در سال 1390

پیام:
چکیده:
مقدمه

ناهنجاری های مادرزادی از مهمترین دلایل معلولیت و مرگ و میر کودکان در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته محسوب می شوند و هزینه بستری و اقدامات درمانی این کودکان، بار سنگینی را به سیستم بهداشتی و خانواده های آنها وارد می کند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع ناهنجاری مادرزادی و عوامل خطر مرتبط با آن انجام شد.

روش کار

در این مطالعه مقطعی، تمام نوزادانی که از آذر ماه سال 1389 تا مرداد ماه سال 1390 در بیمارستان های اردبیل متولد شده بودند، طی 24 ساعت اول بعد از تولد معاینه شدند و وجود هرگونه ناهنجاری مادرزادی قابل مشاهده ثبت شد. از 6868 نوزاد متولد شده در شهرستان اردبیل در مدت مطالعه، 57 نوزاد به ناهنجاری آشکار مادرزادی مبتلا بودند که به عنوان گروه مورد وارد مطالعه شدند و 180 نوزاد به ظاهر سالم، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته و بر اساس اطلاعات ثبت شده در پرونده بهداشتی زنان باردار گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های رگرسیون تک متغیره و چند متغیره انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

میزان شیوع ناهنجاری مادرزادی، 2/8 در 1000 تولد زنده بود و ناهنجاری های سیستم اسکلتی - عضلانی (1/35%)، سیستم عصبی مرکزی (8/22%)، دستگاه گوارش (5/17%)، دستگاه ادراری تناسلی (8/15%) و کروموزومی (8/8%) به ترتیب بیشترین شیوع را داشتند. ابتلاء به پلی هیدروآمنیوس (4/14=OR، 001/0=p)، الیگوهیدروآمنیوس (13=OR، 009/0=p)، پره اکلامپسی (3/11=OR، 001/0=p)، حاملگی ناخواسته (9/4=OR، 001/0=p)، عفونت ادراری (8/2=OR، 04/0=p) و رابطه خویشاوندی (2/2=OR، 038/0=p) مهمترین عوامل خطر همراه با ناهنجاری مادرزادی بودند.

نتیجه گیری

اقدامات تشخیصی زود هنگام در زنان مبتلا به پلی هیدروآمنیوس، الیگوهیدروآمنیوس، پره اکلامپسی، حاملگی ناخواسته، عفونت ادراری و زنان دارای رابطه خویشاوندی با همسر می تواند راهکار مناسبی جهت کاهش تولد نوزادان ناهنجار باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
16 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1153531 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.