کانونی سازی باریکه ی نوترون های سرد با استفاده از شش قطبی مغناطیسی

پیام:
چکیده:
با استفاده از برهم کنش بین گشتاور مغناطیسی نوترون و میدان مغناطیسی شش قطبی که منجر به یافتن معادله ی مسیر خاصی برای حرکت نوترون می شود، چگونگی حرکت نوترون در میدان مغناطیسی شش قطبی مورد مطالعه قرار گرفته و با استفاده از آن شرایط کانونی سازی نوترون های سرد در انتهای آهن ربای شش قطبی بررسی شد. هم چنین با بهره گیری از نتایج حاصل از شبیه سازی، نوع وابستگی طول موج کانونی شونده به شرایط مختلف از قبیل ابعاد و قدرت آهن ربای شش قطبی به دست آمد. اثرات ابعاد چشمه بر روی میزان کانونی شدن نیز مورد بررسی قرار گرفت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
54 -59
لینک کوتاه:
magiran.com/p1154009 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!