نجیب محفوظ (وقفات فی حیاته و ادبه)

نویسنده:
چکیده:

ولد فی القاهره سنه 1911 م.، و تلقی دراسته الابتدائیه فی ها _وکان محبا للقراءه منذ ذلک الزمن. دخل المرحله الثانویه وکان فی الثامنه عمئمره من عمره. إلتعق بجامعه القاهره فی ه 1390 م. و تخرج فی سنه 1934 م بعد حصوله، علی شهاده اللیسانس فی الفلسفه. ثم سجل اسمه للحصول علی درجه الماجستیر و لم یتمکن من اتمامها، و قد احس فی هذه الآثناء بصراع حاد بین الفلسفه و الادب فی نفسه حتی اتجه نهائیا نحو الادب. ثم انضم الی السلک الوظیفی سنه 1936 م. قضی فی الوظیفه مده 37 عاما الی ان احیل علی المعاش عام 1971 م. تزوج محفوظ سنه 1954 م. و لم ینجب الا بنتین: ام کلثوم و فاطمه. اما حیاته الادبیه فقد بداها محفوظ فی السن العشرین تقرب سنه 931 1 بکتابه المقالات الاجتماعیه و الفلسفیه، و بدا ولی محاولاته الادبیه بکتابه القصه القصیره ثم انصرف بعد ذلک الی کتابه الروایه متاثرا. بالافکار التی وجهه إلی ها سلامه موسی.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
عربی
صفحات:
37 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1155409 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.