ارزیابی تابع تقاضای کلی آب (مطالعه موردی استان اصفهان)

پیام:
چکیده:

منابع آب به همان اندازه که به عنوان منابع طبیعی در نظر گرفته می شوند، به عنوان یک کالای سرمایه ای مورد توجه هستند. از آنجایی که منابع آب خدماتی را برای بخش هایی مثل شهری، کشاورزی، فعالیت های صنعتی و تفریحاتی ایجاد می کنند، به عنوان یک کالای سرمایه ای در نظر گرفته می شوند. همچنین، به خاطر اینکه منابع آب هدی های طبیعی و در زمان حاضر کمیاب هستند، به عنوان منابع طبیعی در نظر گرفته می شوند. این دارایی طبیعی، کالای با ارزشی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع است. اقتصاددانان با توجه به نهادهای تقاضا و عرضه آب می توانند برای تصمیم گیری در برخورد با کمیابی منابع آب اقدام کنند. مقالات نسبتا قوی در مورد تقاضای آب در بخش های مختلف، مثل شهری، کشاورزی و صنعت وجود دارد، اما با توجه به اینکه آب از بخشی به بخش دیگر انتقال پذیر است، نیاز به تخمین تقاضای کل آب نسبت به تخمین مجزای توابع تقاضا در بخش های مختلف بیشتر است. در این مقاله، تقاضای کل آب، اولا به کمک معادلات سیستم همزمان ارزیابی می شود و ثانیا تقاضای کل آب با دسته بندی متغیرهای تاثیر گذار بر تقاضا ارزیابی میشود. سپس مقدار عرضه، تقاضا و قیمت تعادلی برای سال های 1390 تا 1400 برای استان اصفهان پیش بینی می شود. از جمله نتایج این مقاله آن است که بین درآمد مصرف کننده و مقدار تقاضای کلی آب رابطه مثبت وجود دارد، آب و زمین نهاده های مکمل و نیروی کار و آب نهاده های جانشین هم هستند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1155744 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.